E-mail: notarius_zdravkova@abv.bg
Час:  , Дата: година
Кантората работи и в СЪБОТА от 10,00 ч до 15,00 ч.

Нотариус Михаела Здравкова гр. Пловдив

 

Михаела Здравкова

Нотариус № 642

в регистъра на НК

С РАЙОН НА ДЕЙСТВИЕ

РС-ПЛОВДИВ